Wie zijn wij?

Oudste eHealth bedrijf van Nederland

“Als je nieuwe werelden wilt ontdekken, moet je niet op platgetreden paden gaan.”

Dat is de slogan van de oprichters en eigenaren van Curavista, drs. Esther van Noort en Anton Kool.

Curavista bv is opgericht in 2000 vanuit de visie dat goede, toegankelijke, laagdrempelige, zorg belangrijk is voor ons allemaal. De nieuwe technologiën, transparant en eerlijk aangeboden, helpen ons allen.

People, planet, profit

Door in co-creatie met de eindgebruikers steeds opnieuw inhoud en vormgeving aan te passen zijn er inmiddels meer dan 60 modules & 150.000 gebruikers. Al deze mensen zorgen voor minder belasting van onze planeet: geen onnodige behandelingen, maar behandelingen die bij jouw passen en die je kan opvolgen.Curavista bv heeft geen externe investeerders en bewijst dat het model van een schaalbaar, flexibel, platform levensvatbaar is. 

Exploring new horizons… doe je met ons mee?

“Wij zien mensen met de Ziekte van Alzheimer jaarlijks op de poli. Het polibezoek wordt door de mantelzorger voorbereid door online de NPIQ , Zarit en MNA-short in te vullen. Zo kunnen acties voorafgaand aan het consult al worden voorbereid en tijdens het consult aan de juiste zaken aandacht worden besteed. Zorg op Maat.”

Peter van Walderveen, geriater Medisch Centrum Leeuwarden

“Bij neuropatische pijn moet de patiënt leren omgaan met de pijn. Binnen het PGD heb ik MijnPijnCoach ontworpen. Die biedt zelfinzicht en handvatten. Waar nodig stuurt het behandelteam bij.”

Dr. Kees Vos, huisarts te Spijkenisse, opleider ErasmusMC

“De verschillende metingen die de patiënt invoert in mijncopdonline en mijnastmaonline, gebruiken we nu voor het zorgproces, waarin zelfmanagement belangrijk is. Deze gegevens kunnen we mogelijk zelfs in de toekomst gebruiken als kwaliteitsindicator vanuit patiëntperspectief.”

Dr. J.C.C.M. in t Veen, longarts Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Door het zelfmanagement wordt de patiënt een andere gesprekspartner en krijgt het spreekuur veel meer inhoud, waarbij de huisarts meteen geïnformeerd is.”

Ellen Boot, longverpleegkundige Havenziekenhuis

“Voor MS moeten de kwaliteitsindicatoren nog worden vastgesteld. Daarbij is het de bedoeling om de dataset door de verschillende disciplines aan te leveren en te verrijken met metingen vanuit patiënt-perspectief.”

Dr. G. Hengstman, neuroloog & voorzitter MSZorg NL

“Het lijkt alsof de dokter in mijn huiskamer is. De website is simpel om in te vullen. Je ziet goed hoe het gaat en het eConsult is erg makkelijk.”

Mevrouw L. te Rotterdam

“MS is een aandoening, die ook urologische klachten kan geven. Wij kunnen de patiënt doorverwijzen naar de continente verpleegkundige en het betreffende dossier laten inzien (na toestemming patiënt). Ook de patiënt ziet dat deze verwijzing heeft plaatsgevonden.”

Monique Booy, verpleegkundig specialist MS Amphia Ziekenhuis Breda

“Voordat de patiënt op het spreekuur komt, vult hij een online anamnese in aangevuld met de HIT en HADS. Vervolgens houdt de patiënt een hoofdpijndagboek bij. Als de patiënt op de poli komt, zie ik in één overzicht een samenvatting, inclusief scores. Heel prettig omdat ik zo meer gericht aandacht aan de patiënt kan besteden.”

Hans van Lieshout, neuroloog Amphia Ziekenhuis Breda

“Het register was in drie maanden operationeel en binnen een half jaar zijn al 100 deelnemers gestart. Bijzonder veel voor zo’n kleine indicatie als neurosarcoïdose. Nu willen we internationaal uitrollen.”

Dr. E. Hoitsma, neuroloog Alrijne Ziekenhuis, Leiden

“Mijn pijn verminderde van een 8 naar een 3 door de inzet van het PGD.”

Saskia, patiënt

“Dankzij MS monitor is er snel een goed overzicht hoe het de laatste tijd met patiënten is gegaan en welke punten bij het polibezoek onze aandacht vooral moeten hebben.”

Okke Sinnige, neuroloog Medisch Centrum Leeuwarden