Innovatieve Verpleeghuis-Artsenzorg

Vernieuwende verpleeghuis artsenzorg

Nederland kampt met een tekort aan huisartsen en andere zorgverleners. Hierdoor kunnen intramurale zorginstellingen de dagelijkse medische zorg voor hun cliënten steeds moeilijker waarborgen.

CLEO SmartCare biedt een oplossing voor de zogenaamde laag complexe medische zorg, die door huisartsen kan worden geleverd. Met een verpleegkundige ter plaatse, een CLEO SmartCare-arts op afstand en een slim communicatieplatform tussen beiden levert CLEO SmartCare op een efficiënte en warme manier de noodzakelijke basiszorg voor de bewoners van instellingen.

CLEO SmartCare; co-creatie

In de afgelopen maanden is de inhoud ontwikkeld en gevalideerd. Deze ontwikkeling is door co-creatie tot stand gekomen. Er is intensief samengewerkt tussen de verpleegkundigen in het verpleeghuis, de huisartsen van CLEO SmartCare, de inhoudelijk deskundigen van THINC en de software ontwikkelaars van Curavista.

CLEOSmartCare zet het platform Curavista.health in

Paul de Kort, partner van CLEO SmartCare: “Het platform is veilig, CE gecertificeerd en bewezen schaalbaar. Voor een startende onderneming als CLEO SmartCare belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle en snelle introductie. De pilot loopt op dit moment en we verwachten deze in de komende maanden verder door te zetten als reguliere dienstverlening.”

GezondheidsmeterPGO + is het PGO met een dikke PLUS met 10 gekwalificeerde MedMij berichten en 80+ intelligente eCoaches voor thuismonitoring (inclusief de “Eigen Modules”).

Gezondheidsmeter PGO+: ID-Nummer 170.000 Uitgegeven!

Welkom 170.000ste deelnemer!

Door Corona is er steeds meer vraag naar online en telefonische consulten. Het gebruik van GezondheidsmeterPGO+ neemt daarmee constant toe. Steeds meer gebruikers en intensiever gebruik.

Online consult met meetgegevens

Tijdens telefonische en online consulten is de behoefte aan aanvullende meet-gegevens groot.

Daar speelt GezondheidsmeterPGO+ op in door in één oogopslag de klachten en symptomen inzichtelijk te maken; tegen lage kosten. Gebruik je Medicom, PromedicoASP of HiX? Dan kun je direct, zonder inloggen, de gegevens op het dashboard inzien.

Hieronder twee dashboard-voorbeelden: “vitaal oud” en “astma”.

GezondheidsmeterPGO+ is het PGO met een dikke PLUS met 10 gekwalificeerde MedMij berichten en 80+ intelligente eCoaches voor thuismonitoring (inclusief de “Eigen Modules”).

Gezondheidsmeter PGO+ In Het Turks

Platform in het Turks

De schil van Gezondheidsmeter, het PGO met aanvullende eHealth modules, voegt de zevende taal toe: het Turks.

Welke usecase eerst? COPD? Diabetes? Hartfalen?…
Nu de schil vertaaltd is, zijn de eHealth modules aan de beurt.
Heb je een goed idee voor de eerste usecase, mail ons!

Andere beschikbare talen zijn Nederlands, Duits, Engels, Frans, Portugees en Noors.

GezondheidsmeterPGO+ is het PGO met een dikke PLUS met 10 gekwalificeerde MedMij berichten en 80+ intelligente eCoaches voor thuismonitoring (inclusief de “Eigen Modules”).

Gezondheidsmeter PGO+: Ruimte Voor Alle Data

Meer gegevens vragen om meer ruimte

Met 80 verschillende modules, 3 aangesloten devices, 10 gekwalificeerde MedMij berichten diensten en 5 app’s van “derden” krijgt de burger steeds meer informatie over zijn gezondheid ter beschikking.

Nieuw dashboard, meer ruimte
In de afgelopen maanden is er veel tijd besteed aan het maken van ruimte op het scherm, zodat de basisinformatie eenvoudig beschikbaar blijft. Curavista kiest voor een eigen uniek design om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van eindgebruikers. Een team van designers, creatieven en programmeurs heeft intensief samengewerkt met eindgebruikers en AVANS Hogeschool om tot dit resultaat te komen.

GezondheidsmeterPGO+ is het PGO met een dikke PLUS met 10 gekwalificeerde MedMij berichten en 80+ intelligente eCoaches voor thuismonitoring (inclusief de “Eigen Modules”).