eHealth & PGO & Duitsland

Patiënten kunnen, willen en doen het, ook in Duitsland!

Veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens

In januari 2019 is de ThoraxKlinik Heidelberg, samen met 4 andere Duitse ziekenhuizen, gestart met GezondheidsmeterPGO+/IPF. IPF is een zeldzame longziekte.

50 patiënten hebben inmiddels meer dan 10.000 home-spirometrie metingen doorgegeven.

Deze cijfers zijn boven verwachting positief; in Duitsland zijn oudere mensen minder gewend aan internet.

GezondheidsmeterPGO+ kan verder gaan opschalen, ook in Europa.

Nieuwsgierig?

eHealth & PGO

Patiënten kunnen, willen en doen het!

Veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens

Sinds 15 november 2019 kunnen mensen met MS hun medische data van het MScentrum Alrijne Ziekenhuis ophalen via GezondheidsmeterPGO+

30 patiënten hebben ruim 1.000 acties succesvol afgerond. De acties bestaan uit het ophalen van verschillende uitslagen, welke medicatie je gebruikt. Maar ook zelf je PROMS invullen!

Door de koppeling met HIX is het dashboard onder handbereik voor het MS team van Alrijne.

Nieuwsgierig?