GezondheidsmeterPGO+: De rol van het PGO bij VIPP – OPEN

Samen voor de beste zorg

De rol van het PGO bij VIPP – OPEN

Per 1 juli 2020 moeten zorgverleners hun patiënten online inzage geven in hun medische gegevens. Het staat hen vrij om te bepalen hoe zij dat invullen.

Om het makkelijker te maken voor de huisartsen is er het VIPP OPEN programma.

Om voor de OPEN subsidie regeling in aanmerking te komen, moet je als zorgverlener de rol van DVZA vervullen binnen het MedMij afspraken stelsel. Zodat burgers elk PGO in Nederland kunnen kiezen.

De Staatscourant: “een verklaring van de Stichting MedMij dat de betrokken ICT-leveranciers zijn aangesloten bij het MedMij afsprakenstelsel als kandidaat-deelnemer in de rol van dienstverlener zorgaanbieder, dan wel afspraken heeft gemaakt met een systeemintegrator;”


Concreet: als het HIS/ KIS / portaal of systemintegrator de DVZA rol op zich neemt, kunnen patiënten automatisch alle data die nodig zijn om aan de wet te voldoen digitaal downloaden naar hun PGO.

GezondheidsmeterPGO+ is MedMij gecertificeerd om de huisartsendata op te halen.

Ook starten met GezondheidsmeterPGO+?