GezondheidsmeterPGO+: Nieuwe Module: Chronische Vermoeidheid

Samen voor de beste zorg

Wij vinden dat de beste zorg ontstaat door samen met professionals aan de slag te gaan met een compleet PGO. 

Een PGO dat óók aan alle MedMij eisen voldoet!

Vandaag: Chronische vermoeidheid/ME/CVS

Samenwerking Vermoeidheidskliniek en Curavista

Pierre de Roy (directeur Vermoeidheidskliniek) en Esther van Noort (directeur Curavista).

Pierre de Roy, directeur Vermoeidheidskliniek: “Wij zijn experts op het gebied van de behandeling van chronische vermoeidheid. Een moeilijk te behandelen ziekte, waarbij het grip krijgen op de chronische vermoeidheid de sleutel is. Een digitale, veilige omgeving met specifieke content is erg welkom.”

Slimmere concepten

Esther van Noort, directeur Curavista: “We moeten slimmere concepten voor de zorg bedenken om zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Het platform GezondheidsmeterPGO is breed met veel functies en zorgpaden. Chronische vermoeidheid is iets dat veel mensen treft, die al van ons platform gebruik maken, zoals mensen met diabetes, kanker, COPD, MS. Het is dus een waardevol nieuw zorgpad, waar we erg trots op zijn.

Vanaf maart 2020 als Plug&Play

De module is live en wordt de komende 6 maanden door de Vermoeidheidskliniek ingezet en waar nodig verbeterd. Vanaf maart 2020 is de module als één van de Plug&Play modules beschikbaar.

Testpanel voor MedMij

Denk met ons mee en laten we elkaar inspireren!
Wil jij meetesten met de eindgebruikersschermen? Hoe moeten we de medische data tonen, die je ophaalt? Wat wil jij kunnen filteren?
Doe mee en meldt je aan!


Wil je zelf ervaring opdoen?

Dat kan! Voor burgers is het gratis.
Professionals betalen 49,95 euro/jaar. 

Curavista behaalt MedMij-label

Curavista behaalt MedMij-label

Ronald Gorter, voorzitter van het bestuur van Stichting MedMij, zal op 11 september tijdens een bijeenkomst de ontwikkelaars van Gezondheidsmeter PGO persoonlijk feliciteren. Ook Selfcare, Medsafe en Quli, die eerder deze zomer het label haalden, nemen op die dag felicitaties in ontvangst. In april kregen Drimpy en Ivido als eerste PGO-leveranciers het label al uitgereikt.

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd. Na publicatie en de aankondiging van een impulsfinanciering meldden meer dan zeventig ICT-leveranciers zich als kandidaat-deelnemer van MedMij. 

Strenge eisen

Er is in het MedMij-stelsel sprake van twee soorten toepassingen; aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en aan de andere kant bij de zorgaanbieder. PGO-leveranciers kunnen deelnemer worden aan de persoonskant, ICT-leveranciers van zorgaanbieders aan de zorgaanbiederskant. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen vervolgens het proces van kwalificatie en acceptatie.

Volgens het MedMij Afsprakenstelsel moet hun toepassingen bovendien voldoen aan een aantal andere strenge eisen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van het NEN 7510-certificaat (een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan). Momenteel zijn er 50 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en 20 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. 25 PGO-leveranciers hebben in 2018 een stimuleringssubsidie van VWS gekregen.

Zorggebruikers en zorgaanbieders

De PGO stelt personen, al dan niet lijdend aan een bepaalde aandoening, in staat om regie te voeren over de eigen gezondheid. Mensen kunnen eigen medische dossiers bij hun behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. En daar zelf eigen gegevens aan toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps.

Kortom: mensen kunnen dus veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar. Daarvoor moet aan de kant van de zorgaanbieder ook wat gebeuren. De ICT-leveranciers van zorgaanbieders moeten MedMij-deelnemer worden en hun informatiesystemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten.

Komende jaren bredere beschikbaarheid medische gegevens

Omdat momenteel nog geen leverancier aan de zorgaanbiederskant het MedMij-label heeft, is het uitwisselen van gegevens op de MedMij-manier nog niet mogelijk. Naar verwachting zullen in de loop van dit jaar nog meer partijen het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders. Mede hierdoor zal aanvankelijk de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn.

De beschikbaarheid neemt gedurende de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken en de zogeheten VIPP subsidies die door VWS verstrekt worden aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s. Ook zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling